Fördjupningsdygn för präster 5-6 mars


PRÄSTEN OCH HOPPET

—Att frimodigt bygga församling med Kristus i centrum

Uppsala 5–6 mars 2023 på Sankt Ansgar (Studentvägen 34)

Nu inbjuder vi dig som är präst och i dina yngre år i ämbetet till ett fördjupningsdygn i Uppsala på temat ”Prästen och hoppet”. Dygnet kommer att präglas av gemensam bön, teologisk fördjupning och samtal.

Under dygnet gästas vi av fyra föreläsare:

Jakob Tronêt, kyrkoherde i Sigtuna och teol. dr. i kyrkovetenskap.

Kerstin Persson, diakonissa som var med och grundade Två Systrars församling i Kalmar.

Catharina Carlsson, komminister i Strängnäs domkyrkoförsamling.

Johan Marklund, komminister i Sigtuna.

Program

Söndagen 5 mars

15.00             Introduktion. Fika och inledande samtal
15:30             Jakob Tronêt: ”Att bygga församling med eukaristin i centrum”

18.00             Vesper
19.00             Middag

Måndagen 6 mars

08.30            Mässa
09.15             Kerstin Persson: “Att bygga en levande församling och att hjälpa människor att växa: Erfarenheter från Två Systrar i Kalmar”

11.30              Lunch
12:45             Sext (domkyrkan)
13.30             Catharina Carlsson och Johan Marklund: ”Hopp för kommande generationer: Strategier för framgångsrikt konfirmandarbete”

15.30             Fika och avslutande samtal

16.00             Vesper med förbön

Anmälan

Anmälan sker via mail till expeditionen@ansgar.nu senast den 26 februari. Anmälningsavgiften är 500 kr och inkluderar söndagens middag och måndagens lunch.

Vid frågor, kontakta Daniel Gustafsson (070-32 32 805, studentprast@ansgar.nu).

Boende

Deltagare får själva ordna boende. Vi tipsar särskilt om Stiftelsen Fjellstedska skolan (info@fjellstedtska.se – ange att förfrågan rör ”Prästen och hoppet”).

Fördjupningsdygnet anordnas vid Sankt Ansgars stiftelse i samarbete med Stiftelsen Fjellstedtska skolan och med stöd från Segelbergska Stiftelsen för Liturgivetenskaplig forskning.


%d bloggare gillar detta: