Sexagesima


Dagens ämne: Det levande ordet       

Predikant: Gunnar Lundgren  

Gammaltestamentlig text: Jer 23:23–29  
Epistel: Heb 4:12–13
Evangelium: Joh 6:60–69     

Psalmer: 326, 657, 65,62,19 


Vill du bidra till kollekten, swisha 123 267 05 52.


%d bloggare gillar detta: