Långfredagen


Dagens ämne: Korset         

Predikant: Daniel Gustafsson      

Gammaltestamentlig text: Jes 53:1-12 
Episteltext: Heb 10:19−25 
Evangelietext: Joh 18:1–19:37    

Psalmer: 673, 143, 144, 145, 140


Vill du bidra till kollekten, swisha 123 267 05 52. Kollektändamål: Hjelmserydsstiftelsen. 

%d bloggare gillar detta: