Annandag Påsk


Dagens ämne: Möte med den uppståndne        

Celebrant och Predikant:Torgny Jansson Greek      

Gammaltestamentlig text: Jer 31:9-13
Episteltext: 1 Petr 1:18-23 
Evangelietext: Joh 20:19-23J   

Psalmer: 470, 678, 466, 467, 157


Vill du bidra till kollekten, swisha 123 267 05 52.
Kollektändamål: Gudstjänstlivet i St Ansgars kyrka

%d bloggare gillar detta: