Sankt Ansgars vänner


Sankt Ansgars vänner är ett register med kontaktuppgifter till dem som önskar få regelbunden information om vad som händer vid Sankt Ansgars stiftelse i Uppsala.

Meddelandebladet — ”Sankt Ansgar. Meddelanden från Sankt Ansgars stiftelse”— skickas årligen per post. Vid ett par andra tillfällen under året gör stiftelsen informationsutskick via e-post.

Vi ber med namns nämnande i morgonmässorna för alla som är med i Sankt Ansgars vänner. Det är vår förhoppning att Sankt Ansgars vänner också ska be för och på andra sätt stödja stiftelsen.

Den som vill vara med i Sankt Ansgars vänner behöver lämna ett skriftligt medgivande till stiftelsens expedition.


%d bloggare gillar detta: