Tjugotredje söndagen efter trefaldighet


Dagens ämne: Förlåtelse utan gräns

Celebrant och predikant: Daniel Gustafsson

Gammaltestamentlig text: Hos 11:8-9
Episteltext: 1 Thess 5:13-15
Evangelietext: Matt 6:9-15

Psalmer: 233, 656, 579, 235, 16

Vill du bidra till kollekten, swisha 123 267 05 52.
Kollektändamål: Gudstjänstlivet i Sankt Ansgar


%d bloggare gillar detta: