Högmässa söndag 10:00. Tideböner. Studentboende.


Sankt Ansgars kyrka i Uppsala arbetar inom Svenska kyrkan med att erbjuda gudstjänst, själavård och kristen gemenskap till alla som går in genom dess portar.

Podcast

Nyheter

  • Det luktar bön

    Torun Allansson, tidebönsansvarig Jag sitter i soffan på mitt rum högst upp i 36:an på Ansgarsgården. Jag skymtar solnedgången som åter­ speglas i fönstren mitt emot. Snart kommer kyrkklockan ringa in helgen. Snart kommer vi stå där i kyrkan och sjunga ”Min själ prisar Herrens storhet” medan rökelsen stiger upp mot himlen. Snart är det […] Läs mer…


  • Sankt Ansgars vänner

    Sankt Ansgars vänner är ett register med kontaktuppgifter till dem som önskar få regelbunden information om vad som händer vid Sankt Ansgars stiftelse i Uppsala. Meddelandebladet — ”Sankt Ansgar. Meddelanden från Sankt Ansgars stiftelse”— skickas årligen per post. Vid ett par andra tillfällen under året gör stiftelsen informationsutskick via e-post. Vi ber med namns nämnande […] Läs mer…


Kalender

onsdag 10 augusti

19:00 – 19:30
Mässa

söndag 14 augusti

09:30 – 09:45
Laudes
10:00 – 11:30
Högmässa

onsdag 17 augusti

19:00 – 19:30
Mässa

Vår mässa sänds på Youtube

Om du vill se live på söndagen, klicka här.