Barn och ungdom


Söndagsskola

Under söndagens högmässa träffas barnen i söndagsskolan för undervisning och lek.

Datum för höstens träffar:

3 september

17 september

1 oktober

15 oktober

29 oktober

12 novmeber

26 november

10 december

Ungdomsgrupp