Gåvor


Sankt Ansgars stiftelse är grundad och upprätthålls genom frivilligt insamlade medel. Vi tillhör Svenska kyrkan, men får inte del av medlemsavgiften. Verksamheten i Sankt Ansgars kyrka bygger därför på frivilliga insatser, och på gåvor för att täcka de fasta kostnaderna.

Många av Sankt Ansgars vänner och tillskyndare runt hela landet ger regelbundet ekonomiskt stöd till vår kyrkliga verksamhet bland studenter i Uppsala.

Vill Du ge ett ekonomiskt stöd till Sankt Ansgars stiftelse? Det lättaste sättet att göra det är genom Swish. Numret för att ge en gåva är 123 267 0552. Skriv gärna ett meddelande om Du har en specifik tanke med gåvan. Du kan också sätta in en gåva på stiftelsens bankgiro 5377-5334. Den som vill ha hjälp med att lägga upp en regelbunden överföring kan vända sig till stiftelsens expedition.

För Sankt Ansgars stiftelse är de många vännernas regelbundna gåvor viktiga som bas i ekonomin. Det behövs fler som går in i vår givartjänst. Ingen gåva är för liten!