Studentboendet Ansgarsgården


Ansgarsgården består av två hus vid Studentvägen, i anslutning till ett av de största studentbostadsområdena (Rackarbacken – Studentstaden – Triangeln – Studentvägen). Vi finns centralt i stan med gångavstånd till universitetshuset, nationskvarteren och många institutioner. På Ansgarsgården bor cirka 120 personer och det är därmed ett av Uppsalas mindre och tryggare studentboenden. I ett av husen bor föreståndaren och studentprästen.

De flesta hyresgäster bor i tre- eller fyrarumskorridorer där man delar duschrum, toalett och kök. Killar och tjejer bor i separata korridorer. Rummen uthyres omöblerade. Bredband ingår i hyran. Det finns också fyra 1,5 lägenheter, åtta enkelrum (s k lic-rum) med badrum och kokvrå samt åtta familjelägenheter. Lic-rummen och lägenheterna är i första hand tillgängliga för dem som tidigare bott i korridorrum.

Kräftskiva i cykelskjulet

I direkt anslutning till Ansgarsgården finns Sankt Ansgars kyrka där många studenter från hela Uppsala firar gudstjänst. Arbetet i kyrkan är till största delen byggt på frivilliga insatser av studenter och leds av en studentpräst. Varje dag finns möjlighet att delta i gemensam morgon- och aftonbön.

På Ansgarsgården finns också en del gemensamma lokaler som TV- och tidningsrum, samlingssal med kök och bastu. I trädgården finns grillar och utemöbler. För den som vill odla finns möjlighet att boka en av trädgårdens pallkragar. Den som har bil kan hyra parkeringsplats. Ansgarsgården har ett klubbverk som regelbundet anordnar olika fester och andra sociala aktiviteter.

Hur söker man rum på Stiftelsen Ansgarsgården?

Det är viktigt att du motiverar varför du vill bo på ett kristet studenthem och att du gärna anger en eller flera referenspersoner. Det kan vara en präst eller annan anställd i kyrkan men det kan också vara någon som nu bor på Ansgarsgården.

Det går bra att söka rum när som helst under året. Skicka gärna in ansökan i god tid inför en ny terminsstart.

Ny ansökan skall ske inför varje termin och du måste därför förnya din ansökan skriftligt eller per telefon i god tid innan terminen startar.

Vilka köregler tillämpar ni?

Ansgarsgården välkomnar i första hand universitetsstuderande som är aktiva medlemmar av Svenska kyrkan eller andra kristna samfund och som gärna vill dela gudstjänstgemenskapen i Sankt Ansgars kyrka. Vi ger ingen särskild förtur för dem som studerar teologi utan är glada över att ha hyresgäster från alla typer av utbildningar vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Vid terminsstarten antas, enligt styrelsebeslut, i första hand nyinskrivna studenter, vad vi i Uppsala kallar recentiorer.

Vad kostar det?

HYRORNA FR.O.M. 2023-07-01

  • Enkelrum 4-rumskorridor 3900 kr/mån- 10 månader
  • Enkelrum 3-rumskorridor 3977 kr/mån- 10 månader
  • Lic-rum (liten etta): 4817 kr/mån – 10 månader
  • Lägenheter: 6186-6908 kr/mån – 12 månader

Har du frågor om boendet är du välkommen att kontakta expeditionen på mail  expeditionen@ansgar.nu eller telefon: 018-52 15 70 (måndag till torsdag 10-12). Du kan också kontakta föreståndaren Daniel Gustafsson.